ताज्या बातम्या

195871+

आम्ही नेवासकर न्युजची एकूण वाचक संख्या

Day: May 12, 2024

शवंतरावजी गडाख

माणसातला ‘देवमाणूस’ यशवंतरावजी गडाख साहेब

जिल्ह्याच्या राजकारणातील, विशेषता सहकार क्षेत्रातील एक विशाल ग्रंथ, आदरणीय यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या उत्तुंग विचारांचा वारसा लाभलेले , सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखाची निरपेक्षपणे…

error: Content is protected !!