ताज्या बातम्या

195871+

आम्ही नेवासकर न्युजची एकूण वाचक संख्या

आषाढी

नेवासा – आषाढी वारी करीता अहमदनगर तसेच इतर जिल्हयातुन मोठया प्रमाणात वारकरी भाविकांच्या दिंडया अहमदनगर शहरातुन जाणार आहेत.सदर दिंडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वारकरी सहभागी होणार आहेत.सध्या नगर -मनमाड या महामार्गावरील पत्रकार चौक ते एस.पी.ओ.चौका दरम्यान रोडचे कॉक्रीटीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असुन सदर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. तसेच सदर महामार्गावरुन अवजड वाहतुक मोठ्या प्रमाणात सुरु असते. सदर अवजड वाहनांचा दिंडीतील भाविकांना धक्का लागुन अपघात होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे दिंडीमधील वारकऱ्यांचे सुरक्षेच्या कारणास्तव अहमदनगर – मनमाड रोडवरील विळद बायपास ते पुनतांबा फाटा पर्यंत वाहतुकीचे नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

आषाढी

अहमदनगर जिल्ह्यातून वाहतुकीसाठी पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आला आहे. दि.३०/०६/२०२४/ रोजी रात्री ००.०५ वा. ते ०९/०७/२०२४ रोजी २४.०० वा. पर्यंत अहमदनगर-मनमाड या महामार्गावरील विळद घाट बायपास ते पुनतांबा फाटा पर्यंतची अवजड वाहतुक
खालीलप्रमाणे पर्यायी मार्गाने वळविण्याबाबत चा पोलीस अधीक्षक अहमदनगर राकेश ओला यांनी आदेश दिला आहे.

१) अहमदनगरकडुन मनमाडकडे जाणारे जाणारे जड वाहनधारकांना पर्यायी मार्ग –

विळद बायपास – शेंडी बायपास नेवासा- कायगाव – गंगापुर- वैजापुर- येवलामार्गे – मनमाड कडे किंवा

केडगाव बायपास – कल्याण बायपास – आळेफाटा- संगमनेर मार्गे- नाशिककडे – शनि शिंगणापुर- सोनई वरुन राहुरी मार्गे – मनमाडकडे जाणारे जड वाहने अहमदनगर – छत्रपती संभाजीनगर
महामार्गावरुन जातील.

देहरे – राहुरी कृषी विदयापिठ, राहुरी कडुन मनमाडकडे जाणारे जड वाहनांकरीता पर्यायी मार्ग श्रीरामपुर – बाभळेश्वर – निर्मळ पिंपरी बायपास मार्गे कोपरगाव – येवला मार्गे मनमाडकडे जातील.

आषाढी

२) मनमाड कडून अहमदनगरकडे येणारे जड वाहनांकरीता पर्यायी मार्ग

पुणतांबा फाटा – वैजापुर – गंगापुर – कायगाव – नेवासा – शेंडी बायपास – विळद बायपास – केडगाव बायपास – लोणी – बाभळेश्वर कडुन अहमदनगकडे येणारे जड वाहनांकरीता पर्यायी मार्ग

बाभळेश्वर – श्रीरामपुर – टाकळीभान – नेवासा मार्गे अहमदनगर कडे

३) मनमाड कडुन अहमदनगर मार्गे पुणे – मुंबई – कल्याणकडे जाणारे जड वाहनांकरीता पर्यायी मार्ग पुणतांबा फाटा-झगडे फाटा -सिन्नर – नांदुर शिंगोटे – संगमनेर -आळेफाटा मार्गे सदर वाहतुक वळविणेबाबतचा आदेश दिला आहे.सदरचा आदेश शासकीय वाहने, ॲम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेड, दिंडीमध्ये सहभागी असलेली वाहने
प्रशासनाने अत्यावश्यक कारणांस्तव परवानगी दिलेल्या वाहनांना लागू राहणार नाही.
१) अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर / श्रीरामपुर २) उप विभागीय अधिकारी, शिर्डी, श्रीरामपुर, संगमनेर, शेवगाव विभाग

३) तहसीलदार, राहता, श्रीरामपुर, संगमनेर, कोपरगाव, नेवासा, राहुरी ४) उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शिर्डी, श्रीरामपुर, संगमनेर, शेवगाव, नगर शहर/ग्रामिण विभाग
१) प्रभारी अधिकारी, एमआयडीसी, राहुरी, श्रीरामपुर शहर, श्रीरामपुर तालुका, नेवासा, लोणी, कोपरगाव
शहर, कोपरगाव तालुका, संगमनेर शहर, संगमनेर तालुका पो.स्टे. श.वा.शा. शिर्डी व अहमदनगर यांनी आवश्यक त्या ठिकाणी बॅरीगेटींग करुन आपले नेमणुकीतील पोलीस अधिकारी व
अंमलदार नेमुन उपरोक्त आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.सदरील आदेशाची प्रत सर्व कार्यालयांना पाठवण्यात आलेली आहे.

आषाढी
आषाढी

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

आषाढी
आषाढी

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.

आषाढी
error: Content is protected !!